طراحی و مشاوره های تخصصی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

 

 

 

طراحی و ترکیب مواد پلیمری جهت تولید قطعات خاص |

مشاوره کیفی جهت تولید قطعات |

طراحی و تولید مکمل های پلیمری |

مشاوره و بررسی عیوب قطعات تولیدی همکاران تولیدکننده |

 

برخی از مشتریان

شرکت موژان
آوند
تجهیزات پزشکی ویسان
ترشی تبسم
علوم پزشکی استان فارس
گلاب و عرقیات گل افشان
زیست شیمی
ترشی سون
دما آرا
مشک فام
شرکت شی فو